Άρθρα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 08 Μαρτίου 2020 09:49

Επισυνάπτεται η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" έτους 2019, όπως παρουσιάστηκε από το Γενικό Γραμματέα του συλλόγου κ. Αστέριο Λυρτζή, στη Γενική συνέλευση του συλλόγου στις 26-1-2020. http://panchalkidikos.gr/v2/attachments/article/341/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%20%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202019.pdf