Άρθρα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 2020

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020 05:13

Φωτογραφίες από τον ετήσιο χορό του συλλόγου μας μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link:

https://www.facebook.com/pg/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-1586477351606817/photos/?tab=album&album_id=2580189958902213&__xts__%5B0%5D=68.ARBTVU7sDWkgjlGAf90gcbEhdbNHiptGijIdv38KFlamJC3gj-1h0EyGR1hoaN-Bu7VixDsqR8VW3NZ6tZ2rmxqfyvhgQ5x0onhllHL3GGq8Xqlnzu9gj5N_nBCO5CIuNI2skLsyjGY3hmZSB1Y2HhIO4rAkAmeekBHWcKRTvKVFIgZifXAepbqiCy3aAoksxN0oIP644F9IIq_bET3YAJNAx8p_zNSO_1D7mPJVOXIAxTuH3XhaxkE1PK7wuA44G_YJz-LJACLOOHFw10LciIN1rNOFLCd2IgjygXIYotB5Otrbe1KAT4kRdbnJvMYRXbIEO43aG9xaa1lsLxqzQT1_ewWv88GtlS0BFbonUfWZNgVzPyou9ftNGtpQ-IeJaN6QaTLQiNv9AI55apJ7bhrD5-MD2rhq0GypqG8gaf6M6lnzwhpMGzyGjC2lVl7frqUI4VY1r1r4IkxSm3Gc&__tn__=-UC-R