Άρθρα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020 23:23

Φωτογραφίες από τη Γενική συνέλευση του συλλόγου στις 26-1-2020 μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link.

https://www.facebook.com/pg/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-1586477351606817/photos/?tab=album&album_id=2567684073486135&__xts__%5B0%5D=68.ARCq1Z-uSSC22v1T-V1ylZkXLj8n_xmc1Xq034mNXcItgjDlovYurrgJ68FiXf6dKS_EVZZtiUB1Dh46iGjFTt0huhCDNs31HuAgVVW5_4ULKhiBzcDw3Mi7JXZQ2DUnyTnzdnPlDtYovunRe3BQo_QGqg7PDWt-K9oyemrFKR0UXvcENsswAYr19IrQbpr7_Evyc6lOllVbZWbZb8jdbWaKnvx-k1kMDNeKTajtr6oUA3N7NJxVr4aCq-pk6NJB0iqijGHmdR1takIjuQiHT80vW8r_Ob8LyYYjJsxn_mncI4cHI868F69qQn96jHe4Nbln6jP1SSHw-J-yZy5Cq_frWTkm-9ATptBMuOv744w7BF8XYFJSmhnogyH3LxQL7vrhylvm2oJj2h899r9sqC_xG1TEIDp_sg7t25fgwGX56DcLz7QwT_VprbVzZdAN4j99vQ0LjQ-fcJFWm07m2S0H8w&__tn__=-UC-R