Κλείσε αυτό το παράθυρο

Εγκαίνια, 25 Αυγούστου 2010, Α.Π.Θ.